Communiceren is alles

Probleemloos zinnen formuleren en uitspreken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met een achterstand in spraak en taal hebben moeite om zich uit te drukken. Evenals mensen met afasie, overgehouden aan een ongeval of herseninfarct. Ook stotterende sprekers, slissers en mensen met een aangeboren stoornis kunnen te kampen hebben met vastzittende woorden en gedachten.
De logopedist is er om deze mensen te helpen. Zij zijn specialisten in het verbeteren van de persoonlijke communicatie.


Logopedie is meer dan u denkt

Logopedisten doen meer dan u wellicht denkt. Zij helpen ook baby’s met slikproblemen, waardoor eten en drinken moeilijk wordt. Of doven die revalideren na plaatsing van een cochleair implantaat. Naast de all-round logopedist zijn er dan ook die zich concentreren op één of meer deelgebieden.


Logopedie